Usługi inżynierskie i doradcze

Perspektywiczne planowanie

Dział serwisu ABB oferuje usługi doradcze mające na celu wskazanie możliwości ulepszeń w obszarach zarządzania zasobami przemysłowymi i efektywnością energetyczną.

Nasi wysoko wykwalifikowani eksperci posiadają rozległą wiedzę o potrzebach i najlepszych praktykach w przemyśle przetwórczym i złożonych zastosowaniach. Nasze narzędzie do oceny ryzyka związanego z zasobami dostarcza szczegółowe raporty na temat planowania inwestycji serwisowych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Oferta innych usług

Select region / language