Wymiana

Wszechstronne zarządzanie cyklem życia urządzeń

Produkty ABB są zaprojektowane pod kątem ciągłej ewolucji. Celem jest ochrona inwestycji klienta w okresie dłuższym niż cykl życia produktu.

Dlatego serwis ABB stosuje surową politykę zarządzania cyklem życia produktów, pozwalającą klientom efektywnie wprowadzać innowacje i wymieniać posiadane produkty i powiązane usługi.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Oferta innych usług

Select region / language