Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Drivlina

Kraftkretsen

Kraftkretsen hanterar den ingående effekten från generatorn och den utgående effekten till elnätet. Typiska komponenter för hantering av höga effekter är luftbrytare (ACB) och stora kontaktorer. En annan nyckelfunktion är överspänningsskydd (SPD).

Moderna drivlinor innehåller normalt en omriktare. Förutom huvudkretsen har omriktaren själv flera funktioner som behöver lågspänningsprodukter.

Huvudprodukter

Omkoppling och frånkoppling

Skydd och säkerhet

Mätning, övervakning och indikering

Kapslings-, anslutnings- och installationsutrustning