Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Girsystem

Fånga vinden

Girsystemet vrider hela maskinhuset så att bladen alltid är vända mot vinden.

Hela systemet kan bestå av mellan tre och åtta motorer som var och en har egen styr- och skyddsutrustning.

Huvudprodukter

Motorhantering

Omkoppling och frånkoppling

Skydd och säkerhet

Mätning, övervakning och indikering

Kapslings-, anslutnings- och installationsutrustning

Anslutningsdon IEC/CEE