Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Huvudstyrenhet

Vindkraftverkets hjärna

Huvudstyrenheten är vindkraftverkets hjärna. Den sköter övergripande beslut, styrning, övervakning och kommunikation. 

Även om huvudkomponenten är PLC-systemet, är flera andra lågspänningsprodukter nödvändiga, främst för nätspänning, skydd och kommunikation. 

Huvudprodukter

Omkoppling och frånkoppling

Skydd och säkerhet

Mätning, övervakning och indikering

Nätmatning

Kapslings-, anslutnings- och installationsutrustning