AC-applikationer för solenergi

Garanterad effektivitet och kvalitet i solenergisystem

Det som allmänt kallas "BOS" (Balance of System), det vill säga "resten av systemet" (elektromekanisk utrustning för skydd, styrnings- och isoleringsändamål och kablar), spelar otvivelaktigt en viktig roll för att människor och fastigheter som är anslutna till systemet ska vara tillräckligt skyddade, och att det finns en tillräcklig produktion av energi under åren. 

Ur ekonomisk synvinkel är det ännu viktigare att varje enskild komponent i ett solcellssystem väljs utifrån de garantier som produkten och dess tillverkare kan ge, än det är för ett normalt elsystem. Det beror på att specifikationerna för varje enhet måste förbli oförändrade under hela livscykeln för systemet och tillhörande investeringar.


Produkter

Skydd och säkerhet

Kontroll och anslutning

Mätning, övervakning och indikering

Loading documents
Select region / language