Solcellsparker

Kvaliteten och säkerheten hos varje komponent är avgörande för att garantera maximala prestanda från anläggningen

Eftersom el från solceller blir en allt viktigare del av energimixen ökar efterfrågan på systemkomponenter, och dessa befinner sig i en ständig effektivitetsutveckling som bidrar till att sänka kostnaderna för energiproduktion. Under de senaste åren har branschen tagit ett enormt språng från 600 V DC-matning till 1 000 V DC-matning, vilket används i majoriteten av solcellsinstallationerna hos energiföretagen. Nästa steg i utvecklingen pågår redan och förverkligas i system med 1 500 V DC-matning, som genom att öka spänningen möjliggör högre kapacitet med upp till 50 procent, vilket minskar systemförlusterna och kostnaderna för anläggningen.

Denna utveckling ställs inför följande större utmaningar:

  • Frågan om högre spänningskrav påverkar utformningen av systemet och isoleringskraven.
  • Temperaturen kan vara ett problem eftersom solcellsanläggningar ofta är i drift vid temperaturer på upp till 70 °C.
  • Komponenterna i 1 500 V DC-anläggningar kan behöva utformas för dubbelriktat strömflöde.
  • Komponenterna måste klara säker hantering av 1 500 V likström, minskade effektförluster, minskat antal poler, integrerad värmespridning och avancerad släckning av ljusbågsfel.
  • Komponenterna måste också hantera mer ström – upp till 6 000 A beroende på enheten.

Den här trenden gör att kopplingslådor och växelriktare i en större solcellsanläggning kan hantera mer ström, och några av de nya produkterna kan hantera två enheter med 1 500 V DC-matning samtidigt.
ABB har utvecklat 1 500 V DC-lågspänningskomponenter som klarar högre effekt. Bland dessa finns strömställare, isolerkapslade effektbrytare, kontaktorer, överspänningsskydd och spännings - och strömsensorer. Vissa komponenter är klassade för upp till 3 000 A/1 500 V DC och är certifierade enligt olika standarder, bland annat UL och IEC.

Produkter

Skydd och säkerhet

Styrning och anslutning

Mätning, övervakning och signalering

Installation

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language