Lågspänningsprodukter för vindkraft

Vindkraft – säkert och tillförlitligt

Även om vindkraftverk kan vara gigantiska, så är det de mindre komponenterna som ABB:s styr- och skyddsprodukter som säkerställer att elektriska drivlinor, styrsystem för turbinbladen och andra hjälpkretsar fungerar.

ABB har en av de största produktportföljerna för att säkerställa tillförlitlig och säker drift, från brytare och kontaktorer för den elektriska drivlinan, till strömställare och överspänningsskydd för turbinstyrsystemet.

Tillämpningar

Loading documents

Relaterat erbjudande

Select region / language