Huvudstyrenhet

Vindkraftverkets hjärna

Huvudstyrenheten är vindkraftverkets hjärna. Den sköter övergripande beslut, styrning, övervakning och kommunikation. 

Även om huvudkomponenten är PLC-systemet, är flera andra lågspänningsprodukter nödvändiga, främst för nätspänning, skydd och kommunikation. 

Huvudprodukter

Omkoppling och frånkoppling

Skydd och säkerhet

Mätning, övervakning och indikering

Elförsörjning

Kapslings-, anslutnings- och installationsutrustning

Select region / language