Drivlina, dubbelmatad omriktare

Effektkretsen

Kraftkretsen hanterar den ingående effekten från generatorn och den utgående effekten till elnätet. Typiska komponenter för hantering av höga effekter är luftbrytare (ACB) och stora kontaktorer. En annan nyckelfunktion är överspänningsskydd (SPD).

Moderna drivlinor innehåller normalt en omriktare och en av de vanligaste kallas "Double-fed". Förutom huvudkretsen har omriktaren själv flera funktioner som behöver lågspänningsprodukter.

Omkoppling och frånkoppling

Skydd och säkerhet

Mätning, övervakning och signalering

Kapslings-, anslutnings- och installationsutrustning

Erbjudande för omriktarens hjälpmatning och kontroller

Select region / language