Vinklingsystem

Skydd för rotorbladen

Vindkraftverkets rotorblad vinklas för att maximera effekten från vindkraftverket samtidigt som de skyddas mot starka vindar.

Varje blad måste därför ha en motor med utrustning och produkter för styrning och skydd.

Huvudprodukter

Motorhantering

Omkoppling och frånkoppling

Skydd och säkerhet

Mätning, övervakning och indikering

Elförsörjning

Kapslings-, anslutnings- och installationsutrustning

Select region / language