Hållbart byggande & industri - ABB Electrification

Snabbval

Hållbart samhällsbyggande & elektrifiering

På ABB är vi övertygade om att hållbar utveckling innebär framsteg mot en mer välmående värld för framtida generationer. Det innebär att balansera behoven inom samhälle, miljö och ekonomi.

På denna sida har vi samlat användbara länkar och information kopplat till hållbarhet och energieffektivisering, med ett särskilt fokus på ABB Electrification Sveriges produktutbud. 

Är du intresserad av ABB:s övergripande hållbarhetsstrategi?

Till ABB Sveriges hållbarhetssida!

Snabblänkar

Klicka på länken och sök på artikelnummer!

Miljövarudeklarationer (EPD)

Vill du veta mer om vårt hållbarhetserbjudande?

Kontakta oss!

Hållbarhet i hela livscykeln

Vi tror på ett cirkulärt perspektiv för att nå en hållbar framtid. Därför jobbar vi med att inkludera cirkularitet i hela livscykeln, på så sätt tar vi produkternas hela resa i beaktning för att kunna minska miljöavtryck i hela processen. 


Vi arbetar ständigt med att ta fram alternativa och hållbara material i våra produkter. Inte bara användning av återvunnet material och biocirkulär plast, utan även på material som möjliggör en kort logistikkedja. 


Det är lätt att tro att design inte har med hållbarhet att göra, men de val som tas tidigt i produktutveckling får stora konsekvenser för potentiella avtrycket för en produkt. Genom att tidigt i processen anpassa och arbeta fram en design med hållbarhet på agendan kan aspekter som livslängd, återvinningsbarhet, tidlöshet och återanvändbarhet prioriteras.

Detta gör vi genom att använda vårt ramverk för ABB EcoSolutions™ label, vilket ger full insyn i miljöpåverkan under hela produktens livscykel. Produkterna i EcoSolutions™ portföljen uppfyller en uppsättning nyckelindikatorer som definieras i ABB:s ramverk för cirkularitet och har en extern, tredjepartsverifierad miljövarudeklaration (ISO 14025).

Vi arbetar ständigt med att förbättra och förminska våra avtryck i produktion genom att energieffektivisera och utveckla våra egna anläggningar.

Läs mer om våra åtaganden för ett mer hållbart ABB:


 


Genom transparent produktdata, med miljövarudeklarationer över hela produkters livcyklar kan vi skapa förutsättningar för våra kunder att välja de mest hållbara alternativen.

Förutom våra egna kvalitetsarbeten som Ecosolutions⁠ arbetar vi med tredjepartsverifierade certifieringar och deklarationer. 


Produkternas resa slutar inte hos oss, därför är sluthantering av förbrukade produkter något som vi ständigt utvecklar.

 • Vi är anslutna till El-kretsen 
  “Kort beskrivet innebär El-Kretsens insamlingstjänst att våra specialiserade transportörer hämtar upp elektronik- och batteriavfall från kommunernas insamlingsplatser, från verksamheter, och från de närmare 5 000 batteriholkar vi ansvarar för.” (Insamlingssystem | El-Kretsen

 • Vårt cirkulära ramverk: 80 % av våra produkter ska omfattas av ett ramverk för cirkularitet till 2030, vi har KPI:er för våra produkter, exempelvis andel återvunnet material, dissassemblymanualer för våra produkter med mera.

 

 

Produkter som visar vägen

Saga - En sann berättelse


Saga är en berättelse om hur vi ständigt strävar efter en cirkulär framtid. Med biocirkulär plast, majoriteten av produktion i vår Mission to Zero™ fabrik, och uv-resistent material, fortsätter vi att utvecklas och lära oss om hur en hållbar produkt kan se ut, på riktigt.

Biocirkulär plast
75 % av produkterna innehåller biocirkulärt material (baserat på kvantiteter) med beräknade årliga besparingar på ~400 ton CO2-ekvivalenter år 2030.

Nordisk produktion
100 % av serien produceras i Europa, 70% tillverkas i Borgå, Finland 
– en av ABB:s Mission to Zero™ fabriker, vilket ger korta leveranskedjor

Återvinning
Det biocirkulära materialet är återvinningsbart

Transparens
Miljöprestanda för våra produkter: tredjepartsverifierade Environmental Product Declarations (EPDs) i enlighet med EN15804
Byggvarubedömning pågår
Sundahus pågår
ABB Ecosolution label pågår


 

AP9/10- Spara vatten

Våra Ap9/10 dosor blir mer hållbara och går över i återvunnet material, vilket minskar mängden vatten som förbrukas vid produktion.

 • Tål nordiska miljöer
 • 40 % lägre klimatutsläpp jämfört med en produkt med virgin/nytt material.
 • Korta logistikkedjor med plast insamlad i norden
 • Tredje parts verifierade EPD:er I enlighet med EN15804
 • SundaHus och Byggvarubedömining
 • Halogenfria 

 

Fler produkter med hållbarhet i fokus

Mission to Zero™ - RoHS och REACH

Mission To Zero™
Material Compliance (RoHS, SCIP, REACH)

Mission to Zero™

Mission to Zero™ är ett koncept för ABB:s väg mot netto-noll verksamhet både för de egna anläggningarna och för kundernas. Förutom att hjälpa till att uppnå globala utsläppsmål bidrar programmet till att trygga bättre luftkvalitet och biologisk mångfald i samhället.

Läs mer om vår anläggning i Borgå, Finland, som använder 100% förnybar energi.

Läs om vår anläggning i Ludencshield, Tyskland, som producerar överskottsenergi

Material Compliance (RoHs, SCIP, REACH)

Self-service för material compliance-dokument

Vi värdesätter transparens, därför kan du tillgå olika material compliance-bedömningar för våra produkter direkt på produktsidorna.

Vi arbetar kontinuerligt med att följa kemikalielagstiftning och bevakar till exempel tillägg av särskilt farliga ämnen upptagna på REACH kandidatförteckning.

Hitta deklarationer:

För att själv hitta information om regelefterlevnad såsom REACH, och RoHS-deklarationer, SCIP-nummer för våra produkter, kan du följa nedan steg:

1. Tryck på förstoringsglaset längst upp till höger på vår hemsida och sök på produktens artikelnummer. 2. Gå in på produktsidan 3. Scrolla ned till "Environmental" så finner du berörda material compliance rubriker (SCIP/RoHs/REACH och mer).1


2

3

 

Sara Kulturhus - energieffektivisering för fastigher

Optimerat energisystem som minskar kostnader och miljö-avtryck från stadens energisystem i Skellefteå.

Integration av smart och uppkopplad elektrifieringsutrustning. Energy management system för att samla energidata och energioptimeringsplattform med integration av tredje parts AI-lösningar. 

 • Färdig plug and playlösning för att digitalisera energisystemet med ABB Ability™ Energy & Asset Manager.
 • ABB Ability™ Optimax erbjuder skräddarsydd optimering.
 • Energioptimering som en tjänst.
Våra produkter i Sara Kulturhus
 • ABB eStorage (Battery Energy Storage System)
 • ABB Ability™ OPTIMAX®
 • ABB Ability™ Energy Manager
 • ABB EQmeter energy meters
 • ABB EQmatic energy analyzer
 • ABB SafePlus Air Dry air insulated switchgear
 • ABB EcoSolutions™ SACE Emax 2 circuit breakers
 • ABB SACE Tmax XT circuit breakers
 • ABB Ability™ Edge Industrial Gateway