Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Novolink - förenklad avancerad digitalisering

ABB Novolink™-enheterna hjälper till att digitalisera motorstartlösningar och få överblick över anslutna laster. De är lätta att införliva i befintliga kopplingsscheman och ansluts till AF-kontaktorer av standardutförande. Installationen går enkelt och snabbt tack vare färre kopplingar och komponenter, så det behövs minimalt med tekniska insatser.

Novolink-enheterna möjliggör förutsägande underhåll för att minska stopptid samtidigt som de ökar både effektivitet och kostnadsbesparingar. Integreras fullständigt i automatiseringssystemen från B&R. Ännu fler möjligheter öppnas upp eftersom fullständig fjärråtkomst till dina data skapar nya möjliga underhållstjänster och intäkter.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Praktisk design och driftsättning
Innovation genom digitalisering
Optimering av drift och underhåll

1

Färre komponenter och enklare kabeldragning

I en värld där allt går snabbare och snabbare finns behov av snabb, effektiv integration med befintliga system. Enheten monteras helt enkelt på en AF-kontaktor för att digitalisera driften, utan att öka kontaktorns bredd. Novolink-enheterna är kostnadseffektiva och tillåter till och med eftermontering till en befintlig 24 V DC AF-kontaktor. I sådana fall behöver ofta bara manöverkablarna ändras.

 

3

Transformera din befintliga portfölj

Novolink använder standardkomponenter som AF-kontaktorer för att ta din befintliga lösning till nästa nivå av innovation. Utan att det behövs någon omfattande utbildning öppnar Novolink upp nya möjligheter för din expertis. webimage

Färre tekniska insatser

En industrimiljö är komplex, och därför har Novolink-enheterna utformats för att strömlinjeforma högvärdig motorövervakning och motorskydd. Funktionaliteten är användningsklar och säkerställer enkelhet på fabriksgolvet och på andra platser. Standardkontrollerna är färdiga att användas utan att några tekniska insatser behövs. Det behövs heller ingen kostsam kabeldragning eller utbildning. Programmeringen förenklas väsentligt eftersom alla data finns tillgängliga från en enda nod som representerar mataren. Motorskyddet kan anpassas till tillämpningens behov.

 

enhanced

Förbättrade analyser för förbättrad prestanda

Optimera prestanda för din maskin i realtid med datadrivet beslutsfattande. Novolinks helt digitaliserade angreppssätt innebär att datatrender kan analyseras långsiktigt så att processerna kan anpassas för att maximera prestanda.


buisness

Skapa nya affärsmodeller

Med Novolink kan du erbjuda digitala tjänster som molnbaserat prediktivt underhåll för att lokalisera potentiella fel avseende hastighet och noggrannhet. Ett annat relevant mervärde är att utrustningens övergripande effektivitet ökas. Förbättrade analyser tar maskinkonstruktörerna och OEM-tillverkare närmare sina kunder och gör det möjligt att sköta lagerpåfyllnaden mer effektivt via onlinedata.

 

 

100

100 % datatillgänglighet

Tack vare den integrerade anslutningen och sömlös integration med B&R-lösningar kan relevant information härledas från rådata. Integration i andra system är både möjlig och enkel med B&R:s OPC-​UA-serverlösningar och andra gateways.

downtime

Reducerad stopptid

Använd Novolinks funktioner för fjärrövervakning för att sänka kostnader och öka den totala drifttiden. Personalen kan omedelbart isolera problemområden (som felaktig belastning) och föreslå lösningar innan störningar uppstår. För att vara enkel att använda är alla signaler för styrning, övervakning och diagnostik fullt synliga och det finns en tydlig fellokalisering.

 

 

service

Service på förfrågan

Undvik onödiga schemalagda servicetillfällen genom att övergå från fasta servicecykler med Novolink-enheterna. Avancerade diagnostiska funktioner gör det enklare att åtgärda problem bara vid behov – från att stänga av inaktiva processer till att spara energi genom att optimera parametrar. Du kan kombinera realtidsdiagnostik med långsiktiga datatrendanalyser för att låsa upp nya servicemoduler.


 

maintenance

Möjliggör förebyggande underhåll

Att förutse fel och problem är viktigt för att säkerställa konsekventa drifttider, bibehålla utrustningens livslängd och säkerställa det pågående produktionsflödet. Med Novolink kan du ange tröskelvärden och ta emot förvarningar innan utrustningen fallerar för att sänka energiförbrukningen genom optimerade driftsparametrar.

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss