Anslutningsdon IEC/CEE-don

ABB:s anslutningsdon, CEE-don, är en del av ett omfattande program av lågspänningsprodukter med hög kvalitet från ABB för industri, byggnader och OEM.

Anslutningsdon, CEE-don, används för anslutning av utrustning i alla typer av applikationer där det måste vara möjligt att ansluta och koppla från. ABB:s anslutningsdon, CEE-don, används i industriella miljöer med höga krav på säkerhet, livslängd, tillförlitlighet och kostnadsbesparingar för slutanvändaren.
  • Tillförlitliga kontakter förhindrar stopp och strömavbrott, vilket leder till ökad produktivitet
  • Hållbar utrustning som gör att du slipper lägga ned tid och pengar på underhåll
  • Säkra anslutningar förhindrar olyckor

Vi ha delat in vårt sortiment av anslutningsdon, CEE-don, i fyra kategorier:

  • Easy & Safe anslutningsdon, CEE-don, av hög kvalitet för standardapplikationer
  • Tough & Safe anslutningsdon, CEE-don, för applikationer som har höga krav på funktion och säkerhet
  • Critical & Safe anslutningsdon, CEE-don, för höga krav på säkerhet och livslängd
  • Fast & Safe sortiment med anslutningsdon, CEE-don, med snabbanslutningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Anslutningsdon, CEE-don, för specialområden

Fyra kategorier för alla typer av applikationer

Loading documents
Select region / language