Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ATEX. Explosionsskyddade stickproppar och skarvuttag

Säkra och tillförlitliga i explosiv atmosfär.

ATEX är en förkortning av ATmosfär EXplosiv. ATEX-stickproppar och -skarvuttag är produkter som konstruerats för en atmosfär som kan vara explosiv. De uppfyller kraven i Europadirektiv 94/9/EC.

Den explosiva atmosfären definieras som en blandning av brandfarliga gaser, ångor, dimma eller damm tillsammans med luft som under specifika förhållanden gör att lågan efter antändning sprids till den brandfarliga vätskan.

De viktigaste fördelarna

  • Säkra, hållbara och tillförlitliga
  • Skyddade mot gas- och dammexplosioner

Egenskaper

  • 16–125 A
  • IP66
  • Plastkapsling

Vill du ha produktinformation eller service?