Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ekip UP

Övervakar, skyddar och styr nästa generations elanläggningar

Ekip UP är en digital enhet för lågspänningsanläggningar som övervakar, skyddar och styr nästa generation elanläggningar. Tack vare den inbyggda programvarubaserade funktionen är Ekip UP den digitala enheten som digitaliserar anläggningens prestanda. Ekip UP har alla de elektroniska lösningarna i en allt-i-en plattformen och kompletterar sortimentet så att det passar alla branscher. 

Resultatet är en enhet som passar alla de olika tillämpningarna inklusive alla nödvändiga funktioner utan behov av ytterligare externa enheter.

Ekip UP kommer på bästa sätt att:

  • Uppdatera gamla anläggningar med de senaste innovationerna snabbast möjligt
  • Uppgradera anläggningen och få fler funktioner för att täcka alla möjligheter
  • Överföra åtgärder och möjliggöra verkliga energihanteringsfunktioner
  • Maximera drifttiden tack vare enkel driftsättning utan inverkan på konstruktionen av ställverket

Aktuellt

Mer information

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden