Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Tmax XT

Helt enkelt något e’X’tra

De isolerkapslade effektbrytarna Tmax XT, upp till 250 A, för vidare traditionen med den etablerade Tmax T-serien. De har extremt höga prestanda och har mindre fysisk storlek, samtidigt som de är lätta att installera och garanterar förbättrad säkerhet för användaren.

Serien utökades till sju olika storlekar upp till 1 600 A i ny release hösten 2019.

  • Hög brytförmåga med kompakta mått

  • Användarvänlighet och flexibilitet vid installationen
    Ett stort utbud av olika typer av anslutningar har utvecklats för XT-familjen vilket gör att effektbrytaren kan anslutas på lämpligast möjliga sätt.

  • Anpassade skydd och tillgång till information
    Specifika elektroniska reläskydd för energimätning, motorskydd och generatorskydd förutom en Modbus kommunikationsmodul för integration i ett övervakningssystem.

  • Ökad säkerhet för operatörerna

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer information

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden