Tmax XT

Helt enkelt något e’X’tra

De isolerkapslade effektbrytarna Tmax XT, upp till 250 A, för vidare traditionen med den etablerade Tmax T-serien. De har extremt höga prestanda och har mindre fysisk storlek, samtidigt som de är lätta att installera och garanterar förbättrad säkerhet för användaren.

Serien utökades till sju olika storlekar upp till 1 600 A i ny release hösten 2019.

  • Hög brytförmåga med kompakta mått

  • Användarvänlighet och flexibilitet vid installationen
    Ett stort utbud av olika typer av anslutningar har utvecklats för XT-familjen vilket gör att effektbrytaren kan anslutas på lämpligast möjliga sätt.

  • Anpassade skydd och tillgång till information
    Specifika elektroniska reläskydd för energimätning, motorskydd och generatorskydd förutom en Modbus kommunikationsmodul för integration i ett övervakningssystem.

  • Ökad säkerhet för operatörerna

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer information

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

Select region / language