Interfacereläer och optiska kopplare

Integrerar effekt- och kommunikationsbehov

Gränssnittsreläerna och optiska kopplare används i olika industriella applikationer som länkning av elektronikstyrningen till sensor-/manöverdonsnivån. Huvudfunktion är manövrering av kopplingslaster med olika resistiva, induktiva och kapacitiva delar, kopplingsspänningar och -strömmar, signalförstärkning, elektrisk isolation av styr- och lastkretsar samt multiplikation av signaler.

Viktiga fördelar

  • Tar mindre plats i kontrollpaneler efter ställverk
  • Förkortar konstruktionsfasen för kontrollpanelen efter ställverket
  • Ger tidsbesparingar i konstruktionsfasen
  • Tydlig funktionsidentifiering
  • Minskad stilleståndstid

Viktiga funktioner

  • 9–12 olika spolspänningar (beroende på enhet)
  • 2-4 växlande SPDT utgångskontakter (beroende på enhet)
  • 2-4 växlande SPDT utgångskontakter (beroende på enhet)

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Produkter och dokumentation

Select region / language