Övervakningsreläer enfas

Mätning av spänning och ström

Enfasövervakarna i CM-serien tillhandahåller tillförlitlig övervakning av spänningar och strömmar med hjälp av TRMS-mätprincipen. Dessutom är detektering av fasfel i enfas elnät möjlig.

Fördelar

  • Minskad stillestånds- och driftsättningstid.
  • Ger tidsbesparingar i konstruktionsfasen.
  • Snabbar upp valprocessen.

Egenskaper

  • Övervakning av DC- och AC-strömmar: 3 mA–15 A.
  • Övervakning av DC- och AC-spänningar från 3–600 V.
  • Över- och underströmsövervakning.
  • Över- och underspänningsövervakning.
  • Konfigurerbar öppen/sluten kretsprincip.
  • Justerbara tröskelvärden för överspänning/överström eller underspänning/underström.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokument

Select region / language