Isolationsövervakare

Problemfri drift i AC/DC system

Isolationsövervakningsreläet CM-IWx säkerställer kontinuerlig isolationsövervakning av IT-system. Reläet detekterar isolationsfel när de uppstår och rapporterar omedelbart värdet som har sjunkit under det angivna minimitröskelvärdet. Detta säkerställer tillförlitligt drift av systemet och förhindrar driftavbrott orsakade av ett sekundärt, allvarligare isolationsfel som kan leda till kortslutning.

Fördelar

  • Minskad stillestånds- och driftsättningstid.
  • Ger tidsbesparingar i konstruktionsfasen.
  • Snabbar upp valprocessen.

Egenskaper

  • Spänningsintervall upp till 690V AC/1000V DC (med extra CM-IVN-kopplingsenhet).
  • Systemläckkapacitanser upp till 2000 µF.
  • Övervakning av avbruten ledare.
  • Nominell frekvens 15–400 Hz.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language