PTC termistormotorskyddsreläer

Skyddar motorerna mot överhettning

Termistor-motorskyddsreläerna i CM-MSx-serien används för övervakning av temperaturen i motorer utrustade med PTC-temperaturgivare. PTC-temperaturgivarna är integrerade i motorlindningarna för att mäta uppvärmningen av motorn direkt. Detta möjliggör direktstyrning och utvärdering av olika driftförhållanden. Beroende på produkten kan givarna även fås med ATEX-godkännanden för användning i farliga områden.  

Fördelar

  • Minskad stillestånds- och driftsättningstid
  • Ger tidsbesparingar i konstruktionsfasen
  • Snabbar upp valprocessen

Egenskaper

  • Återställningsfunktion (beroende på enhet)
  • Övervakning av brott på ledare
  • Kortslutningsövervakning (beroende på enhet)
  • Icke-volatil fellagring (beroende på enhet)

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language