Installation ABB-free@home®

Installation och idrifttagning har aldrig varit enklare. ABB-free@home® gör hemautomation enkelt från början till slut. Elektrikerna sparar värdefull tid och kan på så sätt skapa konkurrensfördelar.

Vill du ha produktinformation eller service?

Perfekt anslutning – trådbunden eller trådlös

Våra kunder kan välja om free@home-enheterna ska fungera med trådbunden eller trådlös kommunikation.

Trådbunden

Kommunikationen mellan enheterna sker med en busskabel som kan matas genom samma kabelkanal som strömkabeln, och den är mycket flexibel i installationer – alla kombinationer av konfigurationer som är linjära, har trädstruktur eller har stjärnstruktur fungerar. Vi rekommenderar att du använder en KNX-certifierad busskabel (J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8).

Trådlös

De trådlösa enheterna i ABB-free@home har samma funktionalitet som de trådbundna, förutom att ingen busskabel behöver anslutas. Eftersom kommunikationen sker via radiofrekvens på 2,4GHz behövs det bara strömförsörjning. Det trådlösa systemet kommunicerar i ett meshnätverk för optimal täckning.

Alla komponenter tas i drift via samma beprövade gränssnitt, antingen via en vanlig webbläsare eller med ABB-free@home-appen. Du har alltid samma möjligheter. Både trådbundna och trådlösa enheter kan ingå i tidsprogram och styras antingen via röstkommandon eller med fjärrstyrning via MyBuildings portal. Med ABB-free@home® går det att installera upp till 64 trådbundna och 64 trådlösa enheter i ett system, utöver strömförsörjningen. Det innebär att kunden kan ha totalt upp till 128 enheter i en enda installation. Varje enhet i ABB-free@home® har en unik adress som identifieras av System Access Point som är systemets hjärta. En enhet kan ha flera kanaler men räknas ändå bara som en enhet. Det kan till exempel handla om en brytaktor med fyra kanaler.

 

Installationstyper

Med ABB-free@home® får du olika installationsalternativ som du kan blanda fritt. Installatören kan välja att installera sensorer och aktorer centraliserat, så att alla aktorer installeras i elcentralen medan sensorerna (knapparna) fördelas på olika ställen i bostaden efter ägarens önskemål. Alternativet är en decentraliserad installation, vilket kan behövas till exempel om utrymmet i elcentralen är begränsat. I den typen av installation är aktorn inbyggd i sensorn. Sådana enheter kallas för sensor-/aktorenheter.

System Access Point

System Access Point är hjärtat i ABB-free@home®-systemet. Den ger datorer, surfplattor och mobiltelefoner åtkomst till systemet via ett trådlöst nätverk. Det gör att systemets funktioner kan definieras och fjärrstyras – även efter installationen. För att systemet ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi att du kombinerar System Access Point med en nätverksrouter med trådbundet eller trådlöst nätverk. Med ett MyBuildings-konto och en internetanslutning kan användaren enkelt komma åt funktionerna i System Access Point via appen – från hela världen. System Access Point kan även bilda ett eget trådlöst nätverk. Det innebär att elektrikern kan arbeta oberoende av strukturen och att ingen ytterligare programvara behövs. Så snart elektrikern är färdig med programmeringen kan statusen sparas och återställas när som helst.

Enkel konfiguration

Tack vare de intuitiva användarinstruktionerna i appen går det snabbt att konfigurera ABB-free@home® via surfplattan eller datorn. Till att börja med skapas en planritning över våningar och rum. Därefter aktiveras alla enheter, och de fördelas på respektive våning och i respektive rum. När alla aktorer och sensorer har placerats ut kan enheterna kombineras efter tycke och smak. Det går också att skapa nya scenarier och tidsscheman och ställa in åtgärdslogik.

Ytterligare information om systemet

Select region / language