Fjärrkontroll

Livet kräver frihet

Med RF-produkterna kan du implementera en mångsidig hemautomation. Produkterna baseras på radiofrekvensteknik, och eftersom de är trådlösa behövs det inga kablar. RF-mottagaren kan enkelt installeras i en befintlig monteringslåda, och tryckkknappen kan skruvas eller limmas fast någonstans.

RF-mottagaren är systemets hjärna.


RF-mottagaren installerad i kopplings- eller monteringslådan fungerar som styrenhet. Den kan ta över kontroll- och omkopplingsuppgifter för t.ex. ett eluttag, en lampa eller hela belysningen. Inga strukturella ändringar behöver göras om mottagaren placeras i en befintlig monteringslåda. Installationen är enkel och funktionen fantastisk. Mottagarna kan vara flerfunktionsmodeller med en lägesomkopplare, programmerbara modeller eller modeller avsedda för tidsreglering och justering.

Tryckknappar kan installeras fritt.


En RF-tryckknapp är lätt att installera eftersom den kan skruvas eller limmas fast. Tack vare den rena baksidan kan den även fästas på glasväggar.

Funktionsstyrning med fjärrkontroll


De viktigaste funktionerna och scenariokontrollerna kan också styras med en fjärrkontroll. Du kan använda den eleganta fjärrkontrollen för att tända och släcka belysningen, dra ned rullgardinerna eller ställa in scenarier som kombinerar olika regleringar.

Kompatibelt med KNX och ABB-free@home hemautomationssystem


Med RF-produkterna kan du enkelt komplettera KNX hemautomation utan att behöva göra strukturella ändringar. I det fallet utväxlar RF- och KNX-systemen signaler via en RF-KNX-gateway. Det möjliggör kontrollscheman som innebär att om t.ex. temperaturgivaren i KNX-systemet visar att det är för varmt i ett rum, skickar systemet ett kommando via dataöverföringen, som i sin tur skickar en radiosignal som talar om för RF-systemet att solskydden ska fällas ned.

RF-KNX-gatewayen stöder 24 mottagar- eller sändarkanaler.


RF-systemet kan också anslutas till KNX hemautomation via binära ingångar.  Det kan anslutas till ett ABB-free@home-system på samma sätt.
Fördelar och funktioner

  • Funktionen baseras på radiofrekvenser
  • Individuella regleringar och styrning av scenarier är möjligt.
  • Mycket väl anpassat till renoveringsfastigheter eftersom det inte behövs några kablar
  • Prydliga uppgraderingsinstallationer på alla platser
  • Den frekvens som används av RF-produkterna är 868 MHz. Det är inte samma frekvens som babyövervakare och radiostyrda leksaker använder, så de störs inte.
  • Kan anslutas till KNX hemautomation med en RF-KNX-gateway eller via binära ingångar.
  • Kan också anslutas till ABB-free@home hemautomation via binära ingångar.

Sortiment

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language