Apparatdosa AU60.10 för regelväggar

Flexibel och miljöanpassad - en dosa löser allt!

Apparatdosan AU60.10 kan monteras i väggar med skivtjocklek från 12,5 mm upp till 40 mm utan extra tillbehör. Du kan alltså hålla ditt lager på en minimal nivå, en dosa löser allt. Är miljöanpassad då många ingående detaljer och tillbehör görs av återvunnen plast.

Det går snabbt att justera fästringen till väggskivans yta även om dosan hamnat lite sett  -  den går att vinkla ca 4°. Ingen risk för lösa insatser. Låsningen av ringen är mycket stabil.

Funktioner

  • Fästringen går snabb och enkel att ställa in och låsa till rätt höjd och läge
  • Inställning för 1, 2 upp till 3 gipsskivor med en och samma dosa (12,5 – 40mm)
  • Putslock och gröna stödringen tillverkas av återvunnen plast från hushållsavfall och reduceringsstutsaren är tillverkad av plast återvunnen i fabriken
  • Fästringen kan vinklas upp till 4°
  • Båda stutsarna klarar både 16 och 20mm installationsrör utan extra tillbehör
  • Båda stutsarna på dosan är öppna. En är tätad med flyttbart dosutloppstopp
  • Samma tillbehör som till IDEAL-dosorna
  • Hela dosan tillverkad i halogenfritt material (IEC/61249-2-21)

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language