110 MasterLINE

Perfekt för radhus

Säkerhet är trygghet. De två modellerna 70 MasterLINE och 110 MasterLINE är rörelsedetektorer med kortare räckvidd. Detta gör dem idealiska att använda i små radhus. Vid kort avstånd mellan trottoaren och huset hindrar den att belysningen hela tiden slås på när människor går förbi huset. Eller när någon rör sig i grannfastigheten. De klarar ett sammanhängande avstånd på tolv meter framifrån och fyra meter åt båda sidor. Fyra detekteringsnivåer ger noggrann upptäckt också när någon närmar sig framifrån.

The colour to match the facade.

The Busch-Watchdog 70 and 110 MasterLINE models are available in modern colours - white, brown, anthracite and silver metallic. For harmonious interaction with every architectural style.

pl-bm-70-02-abb

Easy to adjust.

The coverage of the Busch-Watchdog 70 / 110 MasterLINE amounts to 12 meters toward the front and 4 meters to each side. The functions of both models can be set directly on the device. The convenient status display on the device, for example, informs about the duration of the Off status of the Busch-Watchdog. The LED is located behind the lens and can also be easily seen from a distance. Useful: switch-off delay and brightness switching threshold can be adjusted separately.

Easy and fast to install.

The movement detector can be easily positioned onto the wall connection box by latching it. And it can be protected against dismantling by means of an additional screw connection. The universal cable feed options make the devices suitable for all types of installations. The cable connections are made only after the bottom part of the device has been mounted.

The pleasantness of safety.

The Busch-Watchdog not only looks good. It also impresses with its inner quality. High-quality, intelligent technology adds a new dimension to safety. And it gives one a feeling of safety, inside and out. The intelligent Busch-Jaeger movement detectors miss nothing. They respond instantly when needed. For example, they detect immediately when a light is to be switched on or off, and they are a reliable signpost in the dark. These high-quality detection systems guarantee uninterrupted surveillance in all areas. They ensure that your sleep is peaceful, chase away thieves and switch the light on and off when you are on holiday.

Fördelar

  • De reagerar direkt när det behövs.
  • De upptäcker omedelbart när en belysning ska slås på eller av, och de är en pålitlig vägvisare i mörkret.
  • Rörelsedetektorn placeras enkelt på anslutningsboxen genom att den hakas fast.
  • Ett extra skruvförband förhindrar att den avlägsnas.

Egenskaper

  • Räckvidd: räckvidden för 110 MasterLINE är 12 meter framifrån och 4 meter åt varje sida.
  • Den bekväma statusdisplayen på enheten informerar t.ex. om hur länge rörelsevakten varit i frånslaget läge.
  • Lysdioden sitter bakom linsen och går också lätt att se på avstånd.
  • Användbart: fördröjd avstängning och kopplingströskel för ljusstyrka kan ställas in var för sig.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Select region / language