BasicLINE Corridor

En bra arbetskamrat. Tillförlitlig och effektiv.

Kostnadsbesparing genom innovation. Liksom belysningssystem kan också värme- och luftkonditioneringssystem styras intelligent och effektivt med rörelsedetektorn. Vilken modell som ska väljas beror på takhöjden, rummets storlek, installationsförutsättningarna och vilken typ av rörelse som ska upptäckas. Detta beror på att i korridorer, som alltid används, finns andra förutsättningar för att detektera rörelser än på kontor, där det enda som rör sig ibland bara är fingrar på ett tangentbord.

Overview of colours.


pl-bm-praesenz-basic-corr-02

Efficiency at the workplace.

The ideal manager. For large-scale offices, underground car parks or dark corridors. Busch-Watchdog Presence tech units perfectly control not only lighting systems but also heating, ventilation and air-conditioning systems. With the utmost efficiency. They become active at the slightest movement. Result: Connected loads are available precisely when they are required. Without having to pre-define individual habits of use or work processes.

The pleasantness of safety.

The Busch-Watchdog not only looks good. It also impresses with its inner quality. High-quality, intelligent technology adds a new dimension to safety. And it gives one a feeling of safety, inside and out. The intelligent Busch-Jaeger movement detectors miss nothing. They respond instantly when needed. For example, they detect immediately when a light is to be switched on or off, and they are a reliable signpost in the dark. These high-quality detection systems guarantee uninterrupted surveillance in all areas. They ensure that your sleep is peaceful, chase away thieves and switch the light on and off when you are on holiday.

Fördelar

  • Närvarodetektorerna styr inte bara belysningssystem på ett perfekt sätt, utan också system för värme, ventilation och luftkonditionering.
  • De aktiveras vid minsta rörelse.
  • De anslutna lasterna finns där exakt när de behövs.

Egenskaper

  • BasicLINE Corridor är särskilt väl lämpad för: parkeringsdäck, korridorer och toaletter.
  • Detekteringssystemet, som består av fyra sensorer och speglar, är vida överlägset vanliga rörelsedetektorer.
  • Även den minsta rörelse upptäcks och utlöser en reaktion.

Aktuellt

Select region / language