SAGA™

SAGA™ är mer än bara en samling strömbrytare och uttag med en stilren design för alla interiörer, som enkelt kan integreras i ABB:s system för fastighetsautomation. Det är en sann berättelse om en resa mot att sluta cirkeln genom biocirkulära material och verksamhet med nollutsläpp.
Är det här början på din saga?

Skapad i Norden, för Norden

  • Produktutveckling i Finland
  • över 70% av produktionen i Finland
  • Designstudie i norden

 

Vill du ha produktinformation eller service?

För flera applikationerBastimer 15min-8h


Vippa med ”klock”-symbol

Vippa med ”ljus”-symbol

Vippa med ”nyckel”-symbol

FAQ


Hur kommer Saga™ att bli mer cirkulärt med tiden?

Vi strävar efter att maximera inköp och användning av hållbara råvaror som bidrar till en resurseffektiv design av produkter med minimal miljöpåverkan utan att kompromissa med prestanda. Vi fasar ut användningen av konventionella fossilbaserade polykarbonater i våra infällda och ytmonterade produkter och ersätter dem med ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification)* certifierat biocirkulärt material, vilket resulterar i förbättrad miljöprestanda. Som ett termoplastiskt material är hållbart polykarbonat också lätt att återvinna, vilket gör det väl lämpat för byggmaterialcykler.

* Mer info om ISCC Plus 


Vad är biocirkulära materialet gjort av?

Enligt ISCC avser "bio-cirkulär" avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk och relaterade industrier inklusive fiske och vattenbruk, samt den biologiskt nedbrytbara fraktionen av industriellt och kommunalt avfall (t.ex. UCO, tallolja, matavfall etc.)" och konkurrerar därför inte med livsmedelsproduktion.
Användningen av biocirkulärt material har ingen negativ inverkan på produktens kvalitet, utseende eller funktionalitet, eftersom råvarans egenskaper är identiska med primär fossilbaserad plast, det är bara råvarukällan som skiljer sig åt.


Vad är en ISCC PLUS certifiering?

ABB:s fabrik, vår leverantör och materialet är ISCC PLUS-certifierade för att säkerställa transparens från början till slut. Detta inkluderar årliga revisioner av ABB-fabriken och leverantörens fabrik för att verifiera efterlevnaden av ISCC PLUS-reglerna och att ISCC PLUS-material faktiskt används i de sålda produkterna enligt vad som påstås. När det gäller materialet är ISCC PLUS "tillämpligt för bioekonomi och cirkulär ekonomi för livsmedel, foder, kemikalier, plast, förpackningar, textilier och förnybara råvaror som härrör från en process som använder förnybara energikällor." - https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/


För närvarande använder mer än 75 % av de SAGA™-produkter som säljs ISCC PLUS-certifierat material - hur kom ni fram till den siffran?
Baserat på den förväntade genomsnittliga försäljningsvolymen av SAGA™-produkter kommer mer än 75% att använda ISCC PLUS-certifierat material. Till exempel viktas standardljusströmbrytare och -uttag mer än mer specialiserade produkter.

Jämfört med att använda konventionell plast, hur kan användningen av biocirkulärt material uppnå en motsvarande besparing på cirka 400 ton CO2 varje år?
För närvarande använder 75% av SAGA™-produkterna, baserat på de förväntade försäljningsvolymerna, i biocirkulärt material. Användningen av detta biocirkulära material sparar mer än 80% CO2-ekvivalenter från vagga till grind, jämfört med primär fossilbaserad plast.
Genom att jämföra användningen av bio-cirkulär med konventionell plast i produkterna multiplicerat med den prognostiserade försäljningsvolymen, förväntas årliga besparingar på ~400 ton CO2-ekvivalenter uppnås till 2030.

Hur säkerställer Safety+-funktionen i 2-vägsuttagen beröringsskydd?
Det dubbla uttaget är utformat för att förhindra åtkomst till spänningsförande delar när det är installerat, även efter att centrumplattan har tagits bort. Safety+-funktionen som är inbyggd i insatsen säkerställer att spänningsförande delar är oåtkomliga utan korrekt kontaktanslutning, även när mittplattan är borttagen.

Vad gör det signalvita (RAL9003) materialet UV-beständigt?
Materialet har UV-beständighetsegenskaper som verifierats genom UV-strålningstester.  SAGA-materialet överträffade våra andra likvärdiga designserier i ett test av UV-strålningsexponering på 103 kWh/m2, motsvarande 2 års UV-energi på en horisontell yta i Nordeuropa.

Hur valdes designen ut?
Vid utformningen av Saga™-serien genomfördes två designstudier för att tillgodose slutanvändarnas önskemål om en enkel design som passar in i alla interiörer. Färgen RAL9003 uppfyller de specifika kraven för nordisk arkitektur och inredningsdesign.
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language