Timer

Alltid i tid

Timrar kan hantera och koppla saker exakt på sekunden – och frigöra din tid för viktigare saker. Det innebär även en ökad säkerhet, att veta att t.ex. kaffebryggaren alltid automatiskt stängs av efter en viss tid.  

Användarvänlig nedräkningstimer


Timern ökar elsäkerheten i och med att den garanterar att apparater inte oavsiktligt står påslagna när de har använts. Ställ in en tid före start i den enkla enknappstimern, t.ex. 30 minuter eller två timmar. Sedan aktiverar du timern genom att trycka på knappen. En signallampa visar att timern är i drift.

Timern kan användas tillsammans med små hushållsapparater som t.ex. kaffebryggare eller julbelysning, eller för motorvärmaren till bilen. Timern finns i serierna Jussi och Impressivo. Den kan monteras som infälld, utanpåliggande eller i en hörnlåda.

Programmerbar timer med digital display


Den programmerbara timern har två tidmätningsmetoder: timern kan ställas in på valfri tid mellan en sekund och 9 timmer. Eller också kan du välja mellan förinställda, fasta tider: 15, 30 eller 45 minuter. Den senast använda tiden sparas i minnet och kan användas när som helst. Du kan också stoppa timern när du vill.

Timern har en dubbel kåpa som skyddar båda knapparna. Därigenom förhindras eventuella försök att manipulera tiden, vilket kan vara praktiskt speciellt i publika sammanhang. Timern finns i serierna Jussi och Impressivo.

Kopplingsur


Ett kopplingsur kan enkelt användas för tidhållning på veckonivå. Du kan ställa in fyra olika kopplingstider per dag. Det innebär att du kan programmera olika tider för bilvärmaren under veckodagarna och helgen. Systemet justeras automatisk för sommartid.

Sortiment

Select region / language