Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fördelningscentraler från Kabeldon

Fördelningscentraler för olika applikationer

Kabeldon fördelningscentraler är utvecklade efter kundönskemål. Strömtrafomätning, direktmätning eller enbart fördelning.
Fördelningscentraler används med fördel i olika applikationer som eldistribution, fastigheter, hamnar, flygplatser, sportanläggningar, byggplatser, industri, jordbruk, järnvägar och kommunikationssystem.

Kapslingsklass IP34D


Fördelar
  • Kabeldon fördelningscentralers egenskaper: Enkelt, kompakt, flexibelt, personsäkert, driftsäkert och överskådligt
  • Centralerna bygger på Kabeldons kapplingsserier CDC och SDC
  • Fördelningscentraler bereds i Connect IT - som du kostnadsfritt kan ladda ner

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Produkter, dokumentation och verktyg

Relaterade erbjudanden