Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kapslade säkringslastfrånskiljare

Komplett sortiment

De kapslade säkringlastfrånskiljare är lämpliga att användas som huvudbrytare och skydd i anläggningar som behöver frånskiljas från det matande nätet.

  • Hög kapslingsklass och UV beständing möjliggör användning i tuffa miljöer.
  • Personsäkerhet, låsbar med säker och tillförlitlig lägesindikering.
  • Enkel att välja produkt med vårt web baserade verktyg.
  • Hög prestanda och pålitlighet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation