Brandklassade kapslade lastfrånskiljare

Svaret på dina brandsäkerhetsbehov

Med de brandklassade kapslade lastfrånskiljarna från 20 till 720 A erbjuder vi en lösning som uppfyller alla termiska krav för att hålla offentliga miljöer rökfria och underlätta en säker evakuering vid brand.

Tillförlitlig under extrema förhållanden
Höljets material är särskilt utformat för installationer där strömtillförseln måste bibehållas även vid höga temperaturer. För att säkerställa säker och tillförlitlig användning i abnormt varma miljöer har våra omkopplare testats enligt standarden EN 12101-3. 
De kapslade lastfrånskiljarna är utformade för att bibehålla strömtillförseln vid de temperaturer och under de tidsperioder som anges nedan:

  • F200: 200 ⁰C under 120 min
  • F300: 300 ⁰C under 60 min
  • F400: 400⁰C under120 min

Säkerhet och skydd
Våra klassade kapslade lastfrånskiljare bibehåller strömmen och ger isolering för viktig rökutsugnings- och ventilationsutrustning. De kan låsas med hänglås i lägena AV eller PÅ/AV.

Höljena till omkopplare över 125 A är utrustade med en säkerhetsspärr som hindrar att dörren öppnas vid kortslutning. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language