Kapslade säkringslastfrånskiljare

Komplett sortiment

De kapslade säkringlastfrånskiljare är lämpliga att användas som huvudbrytare och skydd i anläggningar som behöver frånskiljas från det matande nätet.

  • Hög kapslingsklass och UV beständing möjliggör användning i tuffa miljöer.
  • Personsäkerhet, låsbar med säker och tillförlitlig lägesindikering.
  • Enkel att välja produkt med vårt web baserade verktyg.
  • Hög prestanda och pålitlighet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language