Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Motormanövrerade bypassomkopplare

Innovativ platsbesparande design
Tre omkopplare är placerade ovanpå varandra, så det totala måttet blir likvärdigt med en omkopplare. Det innebär att man kan använda en mindre kapsling, jämfört med en som byggs med flera omkopplare.

Underhåll din utrustning på ett säkert sätt
ABB:s bypass omkopplare uppfyller isolations krav enligt IEC 60947-3, så det finns inget behov av ytterligare enheter.  Utrustningen kan säkert undersökas utan att stänga av hela systemet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden