Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Maskinsäkerhet

ABB erbjuder ett brett sortiment av innovativa produkter och lösningar för maskinsäkerhetssystem.

Erfarenhet
Vi har lång erfarenhet av maskinsäkerhet och praktisk tillämpning av föreskrifter och standarder både från myndighets- och produktionssidan. Vi representerar Sverige i standardiseringsorgan för maskinsäkerhet och vi arbetar dagligen med praktisk tillämpning av säkerhetskrav i kombination med produktionskrav. Ni kan utnyttja vår kompetens för utbildning och rådgivning när det gäller maskinsäkerhet.

System
Vi levererar allt från en skyddslösning till komplett installerade skyddssystem för enskilda maskiner eller hela produktionslinjer. Vi kombinerar produktionskrav med skyddskrav för produktionsvänliga lösningar.

Produkter
Vi har ett komplett program av säkerhetskomponenter för maskinsäkerhet som gör det lätt att bygga skyddssystem. Dessa innovativa produkter utvecklar vi kontinuerligt, ofta i samarbete med våra kunder.

Vi erbjuder säkerhets-PLC, säkerhetsrelä, staketsystem, säkerhetsgivare, brytare, lås, ljusskydd, nödstopp, tryckknappar, manöverdon, klämlister, bumbers, säkerhetsmattor och en rad tillbehör.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Mer information

Relaterade erbjudanden

Loading documents