Klämlist, bumper och säkerhetsmatta

Klämlister och bumpers används som skydd mot klämning. Bumpers används för längre stopptider. Säkerhetsmattor används huvudsakligen för områdesskydd runt farliga maskiner.

Tryckkänsliga enheter som känner av när de utsätts för tryck. Till exempel om en person träffas av en klämlist/bumper eller står på säkerhetsmattan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Select region / language