Säkerhets-PLC

Pluto-konceptet möjliggör enkel kommunikation, programmering och systemändringar. Pluto säkerhets-PLC förkortar installationstiden på många olika sätt. Dess säkra buss förenklar till exempel anslutning mellan skåp i enlighet med PL e/SIL3 och AS-i-versionerna reducerar antalet kablar till ett minimum samtidigt som de eliminerar de flesta risker vid eventuell felaktig anslutning.

Programvaran kombinerar TÜV-godkända funktionsblock och ladder-logik och är mycket enkel att använda. Dessutom kan upp till 32 Pluto-enheter utbyta data utan att du behöver konfigurera eller programmera kommunikationen.

Pluto-systemen består av olika typer av Pluto säkerhets-PLC:er för alla typer av maskinsäkerhetsapplikationer, gateways för kommunikation med andra kontrollsystem och encoders för säker positionsbestämning av maskinrörelser. 

Alla Pluto-modeller stödjer funktionaliteten i StatusBus.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Dokument
Pluto Manager
Loading documents

Ett programmeringsverktyg för dina säkerhetsfunktioner

Pluto Manager är ett program som är anpassat för Pluto säkerhets-PLC. Programmering görs i ladder, och tillsammans med funktionsblock skapas strukturen för dina säkerhetsfunktioner.

Med programmet följer fördefinierade funktionsblock godkända av TÜV för att underlätta arbetet med att konstruera säkerhetsfunktioner.

Detta ger en strukturerad överblick över Pluto-enheter, gateways och kringkomponenter i större såväl som mindre projekt. Det ger användaren en överblick och kontroll över sensorer och aktuatorer samt reaktioner där emellan. Pluto Manager innehåller även manualer för mjukvara samt den hårdvara som ansluts och behöver hanteras genom programmet.

Genom gränssnittet finns möjlighet att få status direkt ifrån Plutos två bussalternativ, AS-i- och Pluto‑buss. Det finns också diagnosfunktioner samt möjlighet att exportera data.

För att få tillgång till programkoden till Pluto-modulen behöver du en licensnyckel. Licensnyckeln erhålls separat genom att kontakta din lokala säljare.

Select region / language