Sentry säkerhetsreläer

Sentry säkerhetsreläer är kraftfulla och lätta att använda. De passar för alla vanliga typer av säkerhetstillämpningar.

Sentry-serien innehåller dels basmodeller som kan användas till enkla tillämpningar och till att öka antalet utgångar, dels flexibla modeller med mycket exakta timerfunktioner.

Sentry säkerhetsreläer kan användas i både enkla och mer avancerade säkerhetslösningar där det måste gå att övervaka säkerhetsenheter enligt kraven på funktionssäkerhetsstandard.

Aktuellt

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Select region / language