Expansionsreläer

Modellerna Sentry BSR och TSR kan användas som expansionsreläer.

Expansionsreläer används till att öka antalet säkerhetsutgångar i ett annat säkerhetsrelä eller i en säkerhets-PLC som Pluto. Det passar vid tillämpningar där flera maskiner behöver stoppas.

Sentry BSR är kostnadseffektiva expansionsreläer som även kan användas ihop med Plutons säkerhetsutgångar på -24 V DC. De har ingen timerfunktion.

Sentry TSR10 har avancerade timerfunktioner som av- och på-fördröjning, tidsförbikoppling och tidsåterställning. Det går att ställa in tiden på 0 till 999 sekunder via skärmen. Noggrannheten är ±1 %.

Sentry TSR20 har en av-fördröjningsfunktion på 0,5 eller 1,5 sekunder som ställs in med brytare. TRS20 är modellen för över 24 V DC och TSR20M är nätspänningsmodellen (85–265 V AC/120–275 V DC).

Viktiga funktioner

  • Upp till PL e/SIL3
  • Enkelt att utöka antalet säkerhetstransistorutgångar i Pluto
  • Hög noggrannhet på ±1 %
  • Avancerade timerfunktioner (TSR10)
  • Enkelt tidsval med brytare (TSR20 och TSR20M)
  • Omfattande LED-indikering
  • Avtagbara radplintar
  • Finns med push-in anslutning eller skruvplint

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language