Hela Sentry-sortimentet

Sentry BSR-modellerna är kostnadseffektiva säkerhetsreläer för bastillämpningar. De används till exempel till övervakning av nödstoppsknappar och till att utöka antalet säkerhetsutgångar när ingen timerfunktion behövs.

Sentry SSR-modellerna är lättanvända säkerhetsreläer som är konstruerade för särskilda tillämpningar, till exempel 1- och 2-kanaliga enheter, OSSD-enheter eller tvåhandsenheter. Några av dem har en av-fördröjningsfunktion.

Sentry TSR-modellerna är säkerhetstimer med hög noggrannhet. De olika modellerna har olika timerfunktioner. Sentry TSR kan användas som expansionsreläer med timerfunktion.

Sentry USR-modellerna är universalsäkerhetsreläer. En och samma modell kan användas till de flesta säkerhetsenheter. Alla modellerna har en skärm på framsidan, och den omfattande indikeringen underlättar vid konfiguration och felsökning.

Använd "Urvalstabellen" nedan för att hitta en modell som passar din tillämpning.

Viktiga funktioner

 • Upp till PL e/SIL3
 • Kraftfulla utgångar, upp till 6 A
 • Enkelt att utöka antalet säkerhetstransistorutgångar i Pluto (BSR-modellerna)
 • Välj mellan manuell och automatisk återställning med brytaren på framsidan (SSR-modellerna)
 • Skärm på framsidan för konfiguration och felsökning (TSR10 och USR-modellerna)
 • Avancerade timerfunktioner (TSR10 och USR-modellerna)
 • Multiåterställning som gör att det går att återställa upp till tio säkerhetsreläer med en återställningsknapp (modellerna för över 24 V DC med manuell återställningsfunktion)
 • Hantera hur återställningsknappen tänds eller blinkar via Sentry-säkerhetsreläet
 • Omfattande LED-indikering
 • Avtagbara radplintar
 • Finns med push-in anslutning eller skruvplint

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language