Avancerade säkerhetstimers

Modellerna Sentry TSR10 och Sentry USR har avancerade timerfunktioner som av- och på-fördröjning, tidsförbikoppling och tidsåterställning. Mer information om dem finns på fliken Timerfunktioner nedan.

Det går att ställa in tiden på 0 till 999 sekunder via skärmen. Noggrannheten är ±1 %.

Sentry TSR10 passar till nödstoppsknappar, säkerhetsbrytare och OSSD-enheter.

Sentry USR10 och USR22 passar till de flesta säkerhetsenheter, d.v.s. nödstoppsknappar, säkerhetsbrytare, OSSD-enheter samt säkerhetsmattor, bumpers och klämlister.

Viktiga funktioner

  • Upp till PL e/SIL3
  • Avancerade timerfunktioner på 0 till 999 sekunder
  • Enkel konfiguration med skärm där du kan välja mellan förinställda konfigurationer och egen konfiguration
  • Skärm med omfattande statusinformation
  • Avtagbara radplintar
  • Omfattande LED-indikering
  • Finns med push-in anslutning eller skruvplint

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language