Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Tillbehör för säkerhets-PLC

Vi erbjuder en rad tillbehör till Pluto säkerhets-PLC såsom kablar, kontakter, funktionsblock och identifieringskretsar (IDFIX).

IDFIX

IDFIX är en identifieringskrets som ger varje Pluto en adress på Pluto-bussen. Den innehåller en identifieringskod som kan läsas av systemet, och denna identifieringskod deklareras i PLC- programmet så att rätt del av programmet exekveras av varje specifik Pluto.

Det finns fyra olika versioner: R, RW, DATA and PROG. DATA ar programmerbar och kan aven lagra AS-i säkerhetskoder i ett AS-I system. PROG innehåller det aktuella PLC-programmet och används endast for singel-Pluto projekt

 

Vill du ha produktinformation eller service?