Utbildning i maskinsäkerhet

Tillsammans utformar vi den utbildning ditt företag behöver

Bygger du maskiner för försäljning eller för eget bruk? Är du användare av maskiner? Arbetar du med automatisering av produktionsanläggningar eller gör du tekniska utvärderingar vid maskinköp?

Oavsett vilket finns behov av att ha kunskap om vilka krav och regler som gäller för maskinsäkerhet och hur de ska tillämpas.

Det kan vara svårt för varje enskilt företag att hålla reda på alla nya regler och hur de ska tillämpas. Vi har lång erfarenhet av den praktiska tillämpningen av standarder och reglering av både myndigheter och tillverkning. Vi finns representerade i standardiseringsorganisationer som beslutar om europeiska och internationella standarder för maskinsäkerhet och vi har kunskap om säkerhetskraven i olika länder.

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar inom t.ex:

 • Praktisk tillämpning av kraven i Nya Maskin direktivet 2006/42/EC
 • Riskanalys och riskbedömning- metod och praktisk tillämpning
 • Säkerhet i styrsystemet, enligt standards EN ISO 13849-1 (PL, Performance Level) and EN 62061 (SIL, Safety Integrity Level)
 • Produktutbildning – Pluto och andra maskinsäkerhetsprodukter
 • Företagsanpassad utbildning inom maskinsäkerhet

Kommande kurser 

Fredag den 6:september Introduktionskurs i maskinsäkerhet - i Västerås och via Teams!
(Anmälan sker via länken till höger)

Maskinsäkerhetsveckan:

Vecka 39 kommer vi att anordna maskinsäkerhetsveckan i Mölndal!

 • Tre dagar (24-26/9)
 • Tre fokusområden
 • Särskild fördjupning inom säkerhet och styrsystem

Dag 1 24/9 Maskindirektivsdagen Grundkurs i maskinsäkerhet, riskanalys, skyddsavstånd och CE-märkning

Dag 2 25/9 Säkerhet i styrsystem Krav och standarder för säkra styrsystem

Dag 3 26/9 Riskbedömning i praktiken Kunskaper för att kunna göra en riskbedömning som kan leda till CE-märkning

Läs mer om kursdagarna!

Anmäl dig genom att mejla kurs och datum till kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com.
Sista anmälningsdag är 3 arbetsdagar före aktuell kurs. Efter sista anmälningsdag räknas anmälan som bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften och om ingen avanmälan sker debiteras hela kursavgiften 
 


Anmäl dig tll nästa kurs i maskinsäkerhet och kurs i FSDT i Västerås och via teams!

6 september Introduktionskurs i maskinsäkerhet kl. 10:00-12:00 FSDT: kl. 13:00-15:00

Anmälan - FSDT & Maskinsäkerhet

Maskinsäkerhetsveckan 2024 - Med Anette Wester-Odbratt

Anette Wester Odbratt.jpg 2

Standardisation and Certification Specialist på ABB Electrification Sweden AB


Mer information om maskinsäkerhetsveckan

Maskinsäkerhetsveckan 2024
 • Tre dagar (24-26/9)
 • Tre fokusområden
 • Särskild fördjupning inom säkerhet och styrsystem

Anmäl dig genom att mejla önskade dagar och kurser till kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com
Sista anmälningsdag är 3 arbetsdagar före aktuell kurs. Efter sista anmälningsdag räknas anmälan som bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften och om ingen avanmälan sker debiteras hela kursavgiften 

Aktuellt

Kurser 2024
Pluto grundkurs
Pluto avancerad
Robotsäkerhet
Maskinsäkerhet
Introduktion i Maskinsäkerhet
FSDT-Verifiering
Skräddarsydda kurser
Vi står gärna till tjänst med skräddarsydda kurser. Kontakta oss via Kundservice Lagspanningsprodukter

Kika under fliken "Pluto grundkurs" för kommande kurser nära dig!

Pluto grundkurs

I denna utbildning skapas förståelse för hur en säkerhets-PLC kan och ska användas. Kursen är inriktad mot att kunna skriva program för att styra skyddsutrustning med Jokab Safetys säkerhets-PLC Pluto. Vi går igenom grundläggande programmeringsregler och visar de färdiga funktionsblock som finns att tillgå för att förenkla programmeringen. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska genomgångar.

Innehåll

 • Grundläggande begrepp (säkerhetsrelä, säkerhets-PLC)
 • Pluto hårdvara
 • Pluto mjukvara (Pluto Manager)
 • Felmeddelande & felsökning
 • Praktiska övningar

Förberedelser
Ta med egen laptop med Pluto Manager installerad (finns fritt att hämta på vår hemsida). Du behöver även en licens till Pluto Manager (erhålles av din säljare på ABB Maskinsäkerhet). Ta helst med egen programmeringskabel också.

Målgrupp
Maskinbyggare, elektriker, service- och undershållspersonal.

Förkunskaper
Grundläggande elkunskaper. Det är även en fördel med viss PLC-kunskap.

Kurslängd
1 dag, kl 8.30-16.00

Kurstillfällen 2024
23 april, kl 08:30-16:00, ABB:s kontor iHuskvarna, Grännavägen 24
15 maj, kl 08:30-16:00, ABB:s kontor i Malmö, Boplatsgatan 6
12 juni, kl 08:30-16:00, ABB:s kontor Luleå,Banvägen 11

Kostnad
Kostnaden är 3 950 kr per person. Lunch, kaffe och kursmaterial ingår. Alternativt erbjuder vi dig möjligheten att köpa en Pluto B46V2 till listpris med ingående Plutokurs. Om du har köpt eller vill köpa en kurs i samband med att du köper Pluto till listpris anger du det i anmälningsformuläret.

Kursanmälan
Anmäl dig till Kundservice Lagspanningsprodukter, ange kurs och datum.

Observera att det är begränsat antal deltagare. Sista anmälningsdag är 7 dagar före aktuell kursvecka. Efter sista anmälningsdag räknas anmälan som bindande och om ingen avanmälan görs innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Vi reserverar oss för att kursen kan komma att ställas in vid för få antal anmälda eller på grund av rådande Covid-restriktioner.

Pluto advanced

I denna kurs får du lära dig sådant som inte hinner tas upp i Pluto grundkurs. Vi tar upp de vanligaste avancerade funktioner som går att implementera med en Pluto för att styra skyddsutrustning och även icke-säker utrustning. Kursen kräver förkunskaper motsvarande Pluto grundkurs och består mestadels av praktiska moment och övningsuppgifter.

Innehåll

 • Fältbussar och felsökning av fältbussar som finns i en Pluto, CAN-buss och AS-i
 • Gateways – implementering och diskussion kring fältbussar
 • Absolutgivare – säker position, hastighet och stillestånd
 • Sekvensprogrammering – används i huvudsak för styrning av icke-säker utrustning
 • Aritmetik
 • Pluto och HMI
 • Hantering av analogsignaler
 • Genomgång av funktionsblock och bibliotek

Förberedelser
Ta med egen laptop med Pluto Manager installerad (finns fritt att hämta på vår hemsida). Du behöver även en licens till Pluto Manager (erhålles av din säljare på ABB Maskinsäkerhet). Ta helst med egen programmeringskabel också.

Målgrupp
Maskinbyggare, elektriker, service- och undershållspersonal.

Förkunskaper
Grundläggande elkunskaper. Det är även en fördel med viss PLC-kunskap.

Kursanmälan
Denna kurs görs på uppdrag och kan utformas efter era önskemål. Kontakta din säljare på ABB Maskinsäkerhet. 

Anmäl dig till Kundservice Lagspanningsprodukter ange kurs och datum.

Robotsäkerhet – dagens krav och kommande

En robotcell är en komplex produktionsenhet och det krävs stor omsorg när skyddssystemet skall planeras. Sedan 2006 finns en standard, EN ISO 10218-1, med krav på själva industriroboten och under 2011 kom EN ISO 10218-2 med krav på robotsystem/robotcell. Tillsammans ger dessa två standarder tekniska krav för att designa säkra industrirobotar och robotceller inklusive skyddssystemet. Dessa standarder är harmoniserade mot maskindirektivet och ger en bra grund att stå på. En standard är dock ingen handbok. I vår utbildning om robotsäkerhet ger vi dig kunskap om de viktigaste kraven, bakgrunden till dem och vägledning i tolkningar av kraven.
Båda standarderna har under några år varit under revision och publikation av dem väntas tidigast i mitten av 2024. Kommande nyheter och ändringar enligt de nya utgåvorna kommer att tas upp på kursen.

Du kommer även att få information om den kommande tekniska specifikationen ISO/TS 15066 – krav på robotar som ska kunna användas i collaborative operation.

 

Innehåll

Krav på industriroboten

Standard EN ISO 10218-1

 • Säker områdesbegränsning
 • Trelägesdon
 • Hastighetsbegränsningar och deras säkerhetsnivåer
 • Säkerhet i styrsystemet – skyddsfunktioner enligt EN ISO 13849-1/EN 62061
 • Stoppsträckor/stopptider
 • Krav på roboten vid användning i collaborative operation
 • Manualen
 • Krav på robotsystemet/robotcellen
 • Ändringar och tillägg enligt kommande reviderad EN ISO 10218-1

 

Standard EN ISO 10218-2

 • Säker områdesbegränsning
 • Skyddsavstånd för skydd och skyddsanordning
 • Skyddsanordningar
 • Krav och lösningar för in- och uttransport av material till robotcell
 • Säkerhet i styrsystemet – skyddsfunktioner enligt EN ISO 13849-1/EN 62061
 • Krav för att förhindra att person blir kvar i riskområdet
 • Krav på robotcellen vid collaborative operation
 • Manualen
 • Krav på collaborative robots
 • Ändringar och tillägg enligt kommande reviderad EN ISO 10218-2

 

 

ISO/TS 15066

 • Framtidens robotar
 • Tekniska krav för att skydda människan vid nära samarbete med robot – collaborative operation
 • Förberedelser
 • För att kunna arbeta enligt standarden eller kunna ställa rätt krav vid inköp av robotceller är det en nödvändighet att ha tillgång till standarderna:


EN ISO 10218-1 Robotar och robotutrustning - Säkerhetskrav för industrirobotar - Del 1: Robotar (ISO 10218-1:2011 )

EN ISO 10218-2 Robotar och robotutrustning - Säkerhetskrav för industrirobotar - Del 2: Robotsystem och integration (ISO 10218-2:2011)

Det är en god idé att redan innan utbildningen skaffa standarderna och bekanta sig med innehållet. Kontakta SIS, www.sis.se.

 

Målgrupp

Robotintegratörer, robotprogrammerare, projektledare och tekniska chefer.

Personer med ansvar att investera i nya robotceller (för att kunna ställa rätt krav)

Arbetsmiljöingenjörer

 

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs. Det är dock en fördel att ha grundläggande kunskap om maskindirektivet

 

Kurslängd

1 dag, kl 8.30-16.00

 

Kostnad

Kostnaden är 3850 kr per person. Kursmaterial ingår.

 

Kursanmälan

Sista anmälningsdag är 3 dagar före aktuell kursvecka. Efter sista anmälningsdag räknas anmälan som bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften och om ingen avanmälan sker debiteras hela kursavgiften. Vi reserverar oss för att kurser kan komma att ställas in vid för få antal anmälda eller på grund av Covid-restriktioner.

 

Föredragshållare

Anette WesterOdbratt

Standardisation and Certification Manager

ABB Electrification Sweden AB

Maskinsäkerhet

Kursinnehåll/program maskinsäkerhet
Öppna PDF

Maskinsäkerhetsveckan 2024 med Anette Wester-Odbratt

Vecka 39 kommer vi att anordna maskinsäkerhetsveckan i Mölndal!

 • Tre dagar (24-26/9)
 • Tre fokusområden
 • Särskild fördjupning inom säkerhet och styrsystem


Anette Wester Odbratt.jpg 2
Anette är Standardisation and Certification Specialist hos ABB Electrification Sweden AB, och är sedan många år aktiv i både svenska och internationella standardiseringskommittéer, tex TK282, TK278, ISO/TC 199/WG8 och ISO/TC299/WG3.

Anette är särsklit kunning inom säkerhet i styrsystem och robotsäkerhet, och har även många års erfarenhet av utbildning inom maskinsäkerhet och utförande av uppdrag för maskintillverkare/maskinanvändare.


ABB-kontoret i Göteborg
Besöksadress: Lunnagårdsgatan 4, Mölndal

Dag 1 24/9 Maskindirektivsdagen Grundkurs i maskinsäkerhet, riskanalys, skyddsavstånd och CE-märkning

Dag 2 25/9 Säkerhet i styrsystem Krav och standarder för säkra styrsystem

Dag 3 26/9 Riskbedömning i praktiken Kunskaper för att kunna göra en riskbedömning som kan leda till CE-märkning

Anmäl dig genom att mejla kurs och datum till kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com.
Sista anmälningsdag är 3 arbetsdagar före aktuell kurs. Efter sista anmälningsdag räknas anmälan som bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften och om ingen avanmälan sker debiteras hela kursavgiften 

Introduktionskurs i Maskinsäkerhet

(Mer info och anmälan)
 

Bygger du maskiner för försäljning eller för eget bruk? Är du användare av maskiner? Arbetar du med automatisering av produktionsanläggningar eller gör du tekniska utvärderingar vid maskinköp?

Oavsett vilket finns behov av att ha kunskap om vilka krav och regler som gäller för maskinsäkerhet och hur de ska tillämpas.  I denna kostnadsfria kurs, ges en introduktion inom maskinsäkerhet och användbara standarder samt en introduktion av den nya maskinförordningen.

Under ca 1,5 timme kommer vi bland annat lyfta fram:

 • Kort om maskindirektivet samt användning av arbetsutrustning
 • Riskanalys
 • Säkerhet i styrsystem (PL)
 • Verifiering/beräkning av skyddsfunktioner
 • Nödstopp
 • Skyddsavstånd för olika typer av skydd
 • Beräkning av skydsfunktion i FSDT (Functional safety design tool)
 • Förreglingsanordningar för skydd
 • Nya maskinförodningen, kort introduktion av nya regler

 • Förberedelser
  Inga
 • Målgrupp
  Maskinbyggare, elektriker, produktionstekninker, service- och undershållspersonal.
 • Kurslängd
  1,5-2 tim
 • Kurstillfällen 2023/2024
 • Kostnad
  Kostnadsfri kurs

Välj att delta på plats i västerås eller via Teams.

Kommande kurser 

Fredag den 6:e september introduktionskurs i maskinsäkerhet - i Västerås och via Teams!


Det kan vara svårt för varje enskilt företag att hålla reda på alla nya regler och hur de ska tillämpas. Vi har lång erfarenhet av den praktiska tillämpningen av standarder och reglering av både myndigheter och tillverkning. Vi finns representerade i standardiseringsorganisationer som beslutar om europeiska och internationella standarder för maskinsäkerhet och vi har kunskap om säkerhetskraven i olika länder.

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar inom t.ex:

 • Praktisk tillämpning av kraven i Nya Maskin direktivet 2006/42/EC
 • Riskanalys och riskbedömning- metod och praktisk tillämpning
 • Säkerhet i styrsystemet, enligt standards EN ISO 13849-1 (PL, Performance Level) and EN 62061 (SIL, Safety Integrity Level)
 • Produktutbildning – Pluto och andra maskinsäkerhetsprodukter
 • Företagsanpassad utbildning inom maskinsäkerhet

Ett enhetligt sätt att designa och verifiera säkerheten


FSDT är en ABB mjukvara som är utvecklad speciellt för att hjälpa dig bestämma PL- och SIL-nivå samt definiera och verifiera skyddsfunktioner.

Verktyget hjälper till att förenkla designprocessen av skyddsfunktionerna, verifiering och dokumentation. Det används för att designa, verifiera och dokumentera skyddsfunktioner för maskinsäkerhet i enlighet med kraven i EN/IEC 62061 och EN ISO 13849-1.

I kursen går vi igenom typ-lösningar och visar hur verktyget fungerar samt vilken dokumentation som är möjlig att få ut.

För mer information kontakta din lokala ABB representant.

Vårt FSDT bibliotek och mer information om FSDT finns i länkarna nedan.

FSDT webpage
ABB Jokab Safety library for FSDT-01 (zip)

Innehåll

 • Övergripande genomgång av verktyget
 • Design och verifiering av skyddsfunktion
 • Dokumentationutskrift
 • Praktiska övningar

Förberedelser
Ladda gärna ner och installera programmet via länken nedan.

Målgrupp
Maskinbyggare, konstruktörer

Förkunskaper
Grundläggande kunskap i EN ISO 13849-1.

Kurslängd
1,5-2 tim

Kurstillfällen 2023/2024

Välj att delta på plats i Västerås eller via Teams.

Fredag den 14 Juni Kl13:00, ABB:s kontor i Västerås, Kopparbergsvägen 2 samt via Teams.


Kostnad
Utan kostnad

Kursanmälan
Observera att det är begränsat antal deltagare. Sista anmälningsdag är 4 dagar före aktuell kursvecka.

Anmäl dig till Kundservice Lagspanningsprodukter ange kurs och datum. 

 

Information om hur ABB hanterar personuppgifter

ABB AB (härefter ABB) kontrollerar hur dina personuppgifter används i enlighet med detta meddelande. Vi använder dina personuppgifter för att planera våra kurser i maskinsäkerhet, baserat på att du anmält ditt intresse för desamma. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra ABB-bolag inom ABB-koncernen, även utanför EU. Dina uppgifter kommer att behandlas med samma höga säkerhet oavsett var inom koncernen de hanteras. Vi behåller dina personuppgifter så länge det fyller sitt syfte och som längst under ett år. Efter den tiden raderar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi samlar in om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på privacy@abb.com. Du når även vårt dataskyddsombud på privacy@abb.com.

Select region / language