Utbildning i maskinsäkerhet

Tillsammans utformar vi den utbildning ditt företag behöver

Bygger du maskiner för försäljning eller för eget bruk? Är du användare av maskiner? Arbetar du med automatisering av produktionsanläggningar eller gör du tekniska utvärderingar vid maskinköp?

Oavsett vilket finns behov av att ha kunskap om vilka krav och regler som gäller för maskinsäkerhet och hur de ska tillämpas.

Det kan vara svårt för varje enskilt företag att hålla reda på alla nya regler och hur de ska tillämpas. Vi har lång erfarenhet av den praktiska tillämpningen av standarder och reglering av både myndigheter och tillverkning. Vi finns representerade i standardiseringsorganisationer som beslutar om europeiska och internationella standarder för maskinsäkerhet och vi har kunskap om säkerhetskraven i olika länder.

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar inom t.ex:

 • Praktisk tillämpning av kraven i Nya Maskin direktivet 2006/42/EC
 • Riskanalys och riskbedömning- metod och praktisk tillämpning
 • Säkerhet i styrsystemet, enligt standards EN ISO 13849-1 (PL, Performance Level) and EN 62061 (SIL, Safety Integrity Level)
 • Produktutbildning – Pluto och andra maskinsäkerhetsprodukter
 • Företagsanpassad utbildning inom maskinsäkerhet

Aktuellt

Kurser 2023
Pluto grundkurs
Pluto avancerad
Robotsäkerhet
Maskinsäkerhet
Skräddarsydda kurser
Vi står gärna till tjänst med skräddarsydda kurser. Kontakta oss via Kundservice Lagspanningsprodukter

Pluto grundkurs

I denna utbildning skapas förståelse för hur en säkerhets-PLC kan och ska användas. Kursen är inriktad mot att kunna skriva program för att styra skyddsutrustning med Jokab Safetys säkerhets-PLC Pluto. Vi går igenom grundläggande programmeringsregler och visar de färdiga funktionsblock som finns att tillgå för att förenkla programmeringen. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska genomgångar.

Innehåll

 • Grundläggande begrepp (säkerhetsrelä, säkerhets-PLC)
 • Pluto hårdvara
 • Pluto mjukvara (Pluto Manager)
 • Felmeddelande & felsökning
 • Praktiska övningar

Förberedelser
Ta med egen laptop med Pluto Manager installerad (finns fritt att hämta på vår hemsida). Du behöver även en licens till Pluto Manager (erhålles av din säljare på ABB Maskinsäkerhet). Ta helst med egen programmeringskabel också.

Målgrupp
Maskinbyggare, elektriker, service- och undershållspersonal.

Förkunskaper
Grundläggande elkunskaper. Det är även en fördel med viss PLC-kunskap.

Kurslängd
1 dag, kl 8.30-16.00

Kurstillfällen 2023
3 maj, kl 08:30-16:00, ABB:s kontor i Mölndal, Lunnagårdsgatan 4
14 juni, kl 08:30-16:00, ABB:s kontor i Västerås, Kopparbergsvägen 2

Kostnad
Kostnaden är 3 650 kr per person. Lunch, kaffe och kursmaterial ingår. Alternativt erbjuder vi dig möjligheten att köpa en Pluto B46V2 till listpris med ingående Plutokurs. Om du har köpt eller vill köpa en kurs i samband med att du köper Pluto till listpris anger du det i anmälningsformuläret.

Kursanmälan
Observera att det är begränsat antal deltagare. Sista anmälningsdag är 7 dagar före aktuell kursvecka. Efter sista anmälningsdag räknas anmälan som bindande och om ingen avanmälan görs innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Vi reserverar oss för att kursen kan komma att ställas in vid för få antal anmälda eller på grund av rådande Covid-restriktioner.

Anmäl dig till Kundservice Lagspanningsprodukter ange kurs och datum. 

Pluto advanced

I denna kurs får du lära dig sådant som inte hinner tas upp i Pluto grundkurs. Vi tar upp de vanligaste avancerade funktioner som går att implementera med en Pluto för att styra skyddsutrustning och även icke-säker utrustning. Kursen kräver förkunskaper motsvarande Pluto grundkurs och består mestadels av praktiska moment och övningsuppgifter.

Innehåll

 • Fältbussar och felsökning av fältbussar som finns i en Pluto, CAN-buss och AS-i
 • Gateways – implementering och diskussion kring fältbussar
 • Absolutgivare – säker position, hastighet och stillestånd
 • Sekvensprogrammering – används i huvudsak för styrning av icke-säker utrustning
 • Aritmetik
 • Pluto och HMI
 • Hantering av analogsignaler
 • Genomgång av funktionsblock och bibliotek

Förberedelser
Ta med egen laptop med Pluto Manager installerad (finns fritt att hämta på vår hemsida). Du behöver även en licens till Pluto Manager (erhålles av din säljare på ABB Maskinsäkerhet). Ta helst med egen programmeringskabel också.

Målgrupp
Maskinbyggare, elektriker, service- och undershållspersonal.

Förkunskaper
Grundläggande elkunskaper. Det är även en fördel med viss PLC-kunskap.

Kursanmälan
Denna kurs görs på uppdrag och kan utformas efter era önskemål. Kontakta din säljare på ABB Maskinsäkerhet. 

Anmäl dig till Kundservice Lagspanningsprodukter ange kurs och datum.

Robotsäkerhet

En robotcell är en komplex produktionsenhet och det krävs stor omsorg när skyddssystemet skall planeras. Sedan 2006 finns en standard, EN ISO 10218-1, med krav på själva industriroboten och under 2011 kom EN ISO 10218-2 med krav på robotsystem/robotcell. Tillsammans ger dessa två standarder tekniska krav för att designa skyddssystemet. Dessa standarder är harmoniserade mot maskindirektivet och ger en bra grund att stå på. En standard är dock ingen handbok. I vår utbildning om robotsäkerhet ger vi dig kunskap om de viktigaste kraven, bakgrunden till dem och vägledning i tolkningar av kraven. Du kommer även att få information om den kommande tekniska specifikationen ISO/TS 15066 – krav på robotar som ska kunna användas i collaborative operation.

Innehåll

Krav på industriroboten

 • Standard EN ISO 10218-1
 • Säker områdesbegränsning
 • Trelägesdon
 • Hastighetsbegränsningar och deras säkerhetsnivåer
 • Säkerhet i styrsystemet – skyddsfunktioner enligt EN ISO 13849-1/EN 62061
 • Stoppsträckor/stopptider
 • Krav på roboten vid användning i collaborative operation
 • Manualen

Krav på robotsystemet/robotcellen

 • Standard EN ISO 10218-2
 • Säker områdesbegränsning
 • Skyddsavstånd för skydd och skyddsanordning
 • Skyddsanordningar
 • Krav och lösningar för in- och uttransport av material till robotcell
 • Säkerhet i styrsystemet – skyddsfunktioner enligt EN ISO 13849-1/EN 62061
 • Krav för att förhindra att person blir kvar i riskområdet
 • Krav på robotcellen vid collaborative operation
 • Manualen

Krav på collaborative robots

 • ISO/TS 15066
 • Framtidens robotar
 • Tekniska krav för att skydda människan vid nära samarbete med robot – collaborative operation

Förberedelser
För att kunna arbeta enligt standarden eller kunna ställa rätt krav vid inköp av robotceller är det en nödvändighet att ha tillgång till standarderna:

 • EN ISO 10218-1 Robotar och robotutrustning - Säkerhetskrav för industrirobotar - Del 1: Robotar (ISO 10218-1:2011 )
 • EN ISO 10218-2 Robotar och robotutrustning - Säkerhetskrav för industrirobotar - Del 2: Robotsystem och integration (ISO 10218-2:2011)

Det är därför en god idé att redan innan utbildningen skaffa standarderna och bekanta sig med innehållet. Kontakta SIS, www.sis.se.

Målgrupp
Robotintegratörer, robotprogrammerare, projektledare och tekniska chefer.
Personer med ansvar att investera i nya robotceller (för att kunna ställa rätt krav)
Arbetsmiljöingenjörer

Förkunskaper
Inga speciella förkunskaper krävs. Det är dock en fördel att ha grundläggande kunskap om maskindirektivet 

Kurslängd
1 dag, kl 8.30-16.00

Kostnad online-kurs
Kostnaden är 1 750 kr per person. Kursmaterial ingår. 

Kursanmälan
Sista anmälningsdag är 3 dagar före aktuell kursvecka. Efter sista anmälningsdag räknas anmälan som bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften och om ingen avanmälan sker debiteras hela kursavgiften. Vi reserverar oss för att kurser kan komma att ställas in vid för få antal anmälda eller på grund av Covid-restriktioner.

Föredragshållare
Anette Wester-Odbratt
Standardisation and Certification Manager
ABB Electrification Sweden AB

Anmäl dig till Kundservice Lagspanningsprodukter ange kurs och datum. 

Maskinsäkerhet

Kursinnehåll/program maskinsäkerhet
Öppna PDF

Information om hur ABB hanterar personuppgifter

ABB AB (härefter ABB) kontrollerar hur dina personuppgifter används i enlighet med detta meddelande. Vi använder dina personuppgifter för att planera våra kurser i maskinsäkerhet, baserat på att du anmält ditt intresse för desamma. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra ABB-bolag inom ABB-koncernen, även utanför EU. Dina uppgifter kommer att behandlas med samma höga säkerhet oavsett var inom koncernen de hanteras. Vi behåller dina personuppgifter så länge det fyller sitt syfte och som längst under ett år. Efter den tiden raderar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi samlar in om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på privacy@abb.com. Du når även vårt dataskyddsombud på privacy@abb.com.

Select region / language