Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

CEM11

Jordläckagesensor

I det närmaste alla motorer i industriella applikationer är skyddade mot överlast med hjälp av TOL:er, EOL:er eller intelligenta motorstyrenher som UMC22/UMC100. Extra övervakning med PTC:er ökar skyddet mot övertemperatur. Jordfel är en annan viktig anledning till att motorer förstörs (när ovan nämnda skyddsåtgärder vidtas).

CEM11-enheten övervakar om summan av strömmarna som flödar genom den är noll (faktoriell tillsats). Om summan är noll föreligger ingen restspänning. Om restspänningen är högre än ett justerat tröskelvärde ändras CEM11:s utgångssignal. Den kan användas i matarledningar till motorer för att detektera läckströmmar respektive jordfel orsakade till exempel av isolationsgenomslag. Detektering av den typen av jordfel kan användas för att bryta strömmen till motorn för att förhindra att ytterligare skador uppstår, eller för att larma underhållspersonalen så att underhållet utförs i tid.

Egenskaper

  • Ett brett reströmsintervall kan täckas in (80mA – 13,6A) med hjälp av endast fyra produkter.
  • Enkel restströmsjustering med ett vred inklusive testposition.
  • Utgången fungerar ungefär som en kontakt och kan styra ingången som uppfyller IEC61131-2-kraven för 24 V-signaler (t.ex. UMC:ernas digitala ingångar).
  • Flexibla monteringsalternativ på DIN-skena (längs sidan eller tvärs över, inte alla typer) eller med skruvar/clips.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumenation