Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

UMC-paneler

Kontrollpanel för universell motorkontrollenhet (Universal Motor Controller)

Kontrollpanelen UMC100-PAN gör det möjligt att visa alla data på plats. Fel och varningar visas i klartext på det språk som ställts in. Externa fel kan ges individuella meddelandetexter. Alla parametrar kan vid behov ställas in, ändras och skyddas av lösenord. UMC100-parametrarna kan även sparas i operatörspanelen.

Om ett fel uppstår ger UMC100-PAN snabb tillgång till alla relevanta data. Ingen bärbar dator behövs.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents