Termiska överlastreläer

Motorskydd mot överlast och fasfel

Termiska överlastreläer är ekonomiska elektromekaniska skyddsanordningar för huvudkretsen. 
De ger ett tillförlitligt skydd av motorer i händelse av överlast eller fasfel. Tillsammans med en block eller en minikontaktor kan det termiska överlastreläet utgöra en kompakt startlösning.

Fördelar

  • Tillförlitligt skydd för motorer
  • Lätt att skapa startlösningar
  • Optimerad matchning mot ABB:s kontaktorer

Egenskaper

  • Utlösningsklass 10
  • Justerbara ströminställningsintervall
  • Överbelastningsskydd med detektering av fasbortfall
  • Temperaturkompensation upp till +60 °C
  • Automatisk eller manuell återställning, förseglingsbar
  • Stopp och test-funktion

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter och dokumentation

Select region / language