Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Termiska överlastreläer

Motorskydd mot överlast och fasfel

Termiska överlastreläer är ekonomiska elektromekaniska skyddsanordningar för huvudkretsen. 
De ger ett tillförlitligt skydd av motorer i händelse av överlast eller fasfel. Tillsammans med en block eller en minikontaktor kan det termiska överlastreläet utgöra en kompakt startlösning.

Fördelar

  • Tillförlitligt skydd för motorer
  • Lätt att skapa startlösningar
  • Optimerad matchning mot ABB:s kontaktorer

Egenskaper

  • Utlösningsklass 10
  • Justerbara ströminställningsintervall
  • Överbelastningsskydd med detektering av fasbortfall
  • Temperaturkompensation upp till +60 °C
  • Automatisk eller manuell återställning, förseglingsbar
  • Stopp och test-funktion

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter och dokumentation