Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Brytare för transformatorskydd

Säkringsfritt skydd på primärsidan

Brytare för transformatorskydd är särskilt utformade för säkringsfritt skydd av transformatorer på primärsidan mot överlast och kortslutning. Dessutom medför enheten att transformatorn manuellt kan anslutas och kopplas från huvudkretsen. 

Linjeskydds- och frånkopplingssystem krävs på primärsidan. Lindningsfel kan bara skyddas på primärsidan. När transformatorer startas genererar de en mycket hög strömspik (inkopplingsström) på 8-20 gånger märkströmmen. Därför går det inte att använda ett vanligt skydd. Vid tillämpningar där transformatorer måste skyddas på rätt sätt, är ABB:s MS132-T en utmärkt lösning.

MS132-T är 45 mm bred, kompakt och kraftfull upp till 25 A. Den har en tydlig och tillförlitlig felindikering i ett separat fönster om en kortslutning skulle ske. Andra funktioner är den inbyggda frånkopplingsfunktionen, temperaturkompensation, den utlösningsfria mekanismen och ett roterande handtag med tydlig indikering av omkopplarens position. Handtaget kan låsas för att skydda mot obehöriga manövreringar. 

Hjälpkontakter, signalkontakter, underspänningsutlösare, shuntutlösare och anslutningsplintar finns tillgängliga som tillbehör. De lämpar sig för hela MS116/MS132/MS165-serierna. Dessutom erbjuder ABB specialtillbehör för snabb enfasinställning.

Fördelar

  • Platsbesparande och kostnadseffektivt skydd av kontrolltransformatorer
  • Skydds- och frånkopplingsfunktion i en enhet på primärsidan
  • Separat indikatorfönster för att enkelt särskilja mellan överlast och kortslutning
  • Befintliga MS116/132-tillbehör kan användas
  • Specialtillbehör för snabb enfasinställning
  • Etablerad och beprövad teknik

Funktioner

  • Frånkopplingsfunktion, överlast- och kortslutningsskydd i en kompakt enhet
  • Kortslutningsskydd för transformatorlindningar på primärsidan
  • Temperaturkompensation
  • Roterande handtag med tydlig trippindikering

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter och dokumentation