Reläkontaktorer för koppling av hjälpkretsar

ABB:s reläkontaktorer erbjuder produkter på olika tekniskt avancerade nivåer liksom produkter avsedda för specialtillämpningar. NF-reläkontaktorer kan användas i alla delar av världen och under alla nätverksförhållanden. Serien med minireläkontaktorer erbjuder olika kontaktkombinationer och specifika anslutningsmöjligheter. AS-reläkontaktorer är effektiva och gör att du kan optimera konstruktionen på din utrustning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Select region / language