Global site

Få koll på standardskyddet i dvärgbrytaren

Vet du vad det finns för standardskydd i en dvärgbrytare och vad du behöver ha koll på för in-data för att välja rätt produkt? Här kommer en lathund.

I en dvärgbrytare finns det två skyddsfunktioner

 • Överlastskydd
 • Momentant kortslutningsskydd

Innan du väljer ut en produkt bör du förse dig med fakta om den aktuella driften.

Dessa in-data behöver du ha koll på

 • Belastningsförmågan, Iz: Hos kabeln/skensystemet/passiva apparaten, som dvärgbrytaren ska skydda
 • Ikmax: Dvärgbrytaren måste kunna bryta den högsta kortslutningsströmmen
 • Ikmin: Dvärgbrytaren måste lösa ut för minsta felström (normalt fas-jordfel)
 • I2t: Av skyddet genomsläppt energi får inte resultera i för hög sluttemperatur på kabeln och passiva apparater (exempelvis skensystem)
 • Typ av last:
  • Last med hög startström, t.ex. LED? (Här kan man bli lurad av den mycket låga märkströmmen men mycket höga startströmmen på 300-500 gånger märkströmmen)
  • Startström från en motor?
 • Selektiv frånkoppling: Måste selektiv frånkoppling vara möjlig? 

Hur väljer jag rätt dvärgbrytare?

 • Märkström
 • Ikmax: Vald dvärgbrytare måste kunna bryta den högsta kortslutningsströmmen. Utgå från Icu-/Icn-värdet
 • Ikmin: Vilken typ av karakteristik säkerställer att skyddet löser ut för denna ström? Tänk på att använda rätt gränsvärde, d.v.s. 10 gånger märkströmmen för C-karakteristik exempelvis.
 • Vid selektiv frånkoppling: Använd tillverkarens tabeller för val av rätt produkt.

Mer hjälp om hur du kan resonera kan du få i SEK Handbok 453 från SEK Svensk Elstandard.

Vill du ha produktinformation eller service?