Global site

Dvärgbrytare S200

Verktygsfri enkel anslutningsteknik för säkrare och snabbare montering.

Enkel, säker och snabb. Tack vare den verktygsfria tekniken för skruvlösa kopplingsplintar kan dvärgbrytare S200 S anslutas mycket snabbare och enklare än dvärgbrytare av standardtyp. Det går att ansluta alla typer av ledare. Solida ledare och flertrådiga ledare med ändhylsor kan anslutas direkt till den skruvlösa kopplingsplinten.

Den lättanvända vippan till anslutningsplinten behöver bara tryckas ned för att ansluta flertrådiga ledare utan ändhylsor eller koppla från kablaget. S200 S-sortimentet är också helt kompatibelt med alla ABB System pro M compact®-komponenter som S200.

 

Vill du ha produktinformation eller service?


Fördelar

ABB_picto_48x48_05_security_data_0187-Small

Säker

Skruvlös kopplingsplintteknik för snabb och stark anslutning.
 
ABB_picto_48x48_07_globe_0262-Small

Global

Kan användas i nästan alla länder då produkterna har godkännanden enligt de flesta större standarder.  
ABB_picto_48x48_08_puzzle_0369-Small

Kompatibel

Full integrering med alla ABB System pro M compact®-komponenter så att andra enheter och tillbehör kan kombineras. 
 

Funktioner

 • Skruvlös kopplingsplint på lastsidan möjliggör enkel, snabb och säker anslutning
  • Kablarna kan anslutas och kopplas från utan verktyg
  • 2 kablar upp till 4 mm² kan anslutas direkt
  • Solida kablar och flexibla kablar med eller utan ändhylsor kan anslutas
 • Enkelt att se kablaget tack vare placeringen av öppningarna på kopplingsplinten
 • Bekväm och exakt spänningsmätning på lastsidan tack vare den lätt åtkomliga mätpunkten
 • Förbättrad kopplingsplint på matningssidan för kablar upp till 35 mm²
 • Godkänd enligt IEC/EN 60898-1 för global användning
  • Fullt kompatibel med alla System pro M compact®-enheter och -tillbehör

Produktdetaljer

Förbättrad anslutningsteknik

Med dess unika skruvlösa teknik för kopplingsplintar ger S 200 S maximal flexibilitet vid användning av kablar. Den skruvlösa kopplingsplinten på lastsidan möjliggör snabb installation. Enledarkablar och flexibla kablar med ändhylsor kan anslutas direkt. Flexibla kablar ansluts och kopplas från med ett enkelt tryck på vippan. . S200 S-sortimentet är också helt kompatibelt med alla ABB System pro M compact®-komponenter.  

Frontindikering

Positionsindikatorn på enhetens framsida gör det möjligt att få en omedelbar överblick över dvärgbrytarens på/av-status och är en säker lägesindikering för till exempel underhåll. 

Miljöanpassat ytterhölje

ABB tar hand om miljön, genom att använda den senaste generationens termoplast är det möjligt att enklare återvinna MCB:erna. Genom att använda den senaste generationens termoplast har materialstabiliteten i alla System pro M compact® MCB:er förbättrats. S200 är 100 % fria från halogener – inga miljöföroreningar.

 

Passar alla kablar

Det spelar ingen roll vilka kablar du ansluter, eftersom alla passar!
Solida och flexibla kablar 1-4 mm²
Flexibla kablar med ändhylsor 1-2,5 mm².

 
 

Enkel anslutning och frånkoppling, oavsett kabelns storlek

Höga krafter i den skruvlösa kopplingsplinten sparar tid för att slippa efterdra efter transport för det monterade kablarna. Om kablaget måste bytas krävs endast en mjuk tryckning på vippan. S 200 S ger den högsta säkerhetsstandarden för installatörer. IP20/IPXXB (petsäker) högsta standarden för beröringsskydd.

 

Dubbla IP 20-kopplingsplintar längst ned

System pro M compact®-MCB:erna är utrustade med 35 mm² + 10 mm² dubbla kopplingsplintar med hissklämma, en välbeprövad och tillförlitlig teknik – utformad för tuff industrianvändning. Korskopplingen kan enkelt utföras genom att sätta i samlingsskenorna för System pro M compact® i den bakre delen av kopplingsplinten och därefter de inkommande kablarna i den främre delen av kopplingsplinten.

 
 

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents