Global site

Dvärgbrytare S200C

Spara upp till 50 % utrymme i installationen med ABB:s dvärgbrytare

Dvärgbrytaren S200C är kompakt vilket gör den lämplig när man vill spara utrymme i installationen. Kompakta dvärgbrytar-serier 1P+1P i 1M, 2P i 1M, 3P och 4P i 2M med brytkapacitet från 3 kA till 10 kA för att täcka tillämpningar från bostäder till industri, inklusive marin- och traktionsegmenten. Kombination möjlig med hjälp-/signalkontakt i G2C-serien.

För översättningstabell GE till ABB, se nedan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

Kompakt lösning

Sparar 50 % utrymme i installationen.

Enkel att installera

Flexibel tillförsel, anslutning och kombination och enkel montering och demontering.

Mångsidig

Brett sortiment med olika kvalitetsgodkännanden för att täcka många olika tillämpningar, inklusive traktion- och marinsegmentet.

Funktioner

  • Tillförsel med samlingsskenor eller kablar möjlig, antingen uppifrån eller nedifrån
  • Klämmor med hög prestanda för att underlätta montering och demontering, vilket garanterar enkel borttagning från en uppsättning enheter som matas med samlingsskenor
  • Dedikerat utrymme för etiketter för att tydligt identifiera de skyddade ledningarna
  • Tydlig kontaktstatusindikering med I-ON/ 0-OFF-indikering i grönt/rött på vippomkopplaren
  • Enkel kombination med signal-/hjälpkontakt i G2C-serien för att övervaka enhetens status. Höger- och vänstermontering

Produkter och dokumentation